healthy recipes blog onde voce mora Vår historie

london film council  

fischer junior ski  

eagle creek thrive Motorhistorisk Klubb Drammen ble stiftet 18. oktober 1972, og i løpet av disse årene har klubbens medlemstall økt fra 12 stk til omkring 400.

tripadvisor santiago de chile Det startet med Tore Ødegaard, Øivind Langeland og Mads Jostad som møttes nesten hver fredag på “Saga” på Åskollen i Drammen. Disse møtene ble kjent i miljøet og andre veteranbilentusiaster begynte også å stikke innom. Mulighetene for å få dannet en klubb ble vurdert og det ble derfor besluttet å innkalle til et møte for å lodde stemningen. Innkallingen skjedde via “jungeltelegrafen” og det første møte i klubbens historie var 18. oktober 1972.
Dette ble det grunnleggende møte for den klubben vi har i dag og det var 12 stk som var med å stiftet klubben.

Disse var:

fried onion paste Tom Becker, Martin Giljamse, Mads Jostad, Øyvind Jørgensen, Øivind Langeland, Ragnar Myhre,
Leif Petersen, Knut Røed, Finn Torgersen, Øyvind Viker, Jan Tore Woldstad og Tore Ødegard.

street fighter iv pc combo Interessen for eldre biler og motorsykler er stadig stigene, og et aktivt og hyggelig klubbmiljø er et viktig bidrag til vår gode utvikling. Et annet viktig element i vår klubb er å kunne være en link mellom generasjonene, slik at våre yngre, kanskje noe uerfarende medlemmer kan få med seg de positive erfaringene fra eldre medlemmer.
Vi legger stor vekt på å tilpasse oss de ulike alderstrinn og det er heller ingen hindring om kjøretøyet ennå ikke er anskaffet. Du kan være medlem uten å eie eget kjøretøy.

cannabis laws in spain previous england goalkeepers Et tilbakeblikk

perler og smykker                    Motorhistorisk Klubb - Drammen 1972 - 2012

marc jacobs new york                                                          

song lyrics smile charlie chaplin  

the tall ships race                          I forbindelse med Klubbens 15 års jubileum , ble det utgitt en bok som het følgende "Motorhistorisk Klubb Drammen 1972 -1987, en kavalkade i ord og bilder fra klubbens første 15 år.Har i forbindelse med at klubben runder 40 år i år, tillatt med å sakse litt fra denne boken om hvordan det hele startet.

freeze dry mushrooms  

avoid binge eating På "Saga" på Åskollen ble grunnlaget lagt for det som siden ble Motorhistorisk Klubb Drammen.

heart of darkness film På Saga hadde Tore Ødegaard innredet verksted for reparasjon og lakkering av biler.I et  stort tilstøtende rom hadde Øivind Langeland leid plass for for restaurering av Øivind Vikers Chevrolet 1933.Utenfor i terenget var det fullt av eldre biler, og inne var atomsfæren  slik at en følte seg hensatt til tretti-åra .Der sto , foruten Chevrolet`en, Tore`s  Ford A 1930, litt senerer kom i tillegg hans Plymouth 1934, og i et hjørne lå en demontert Gnome et Rhone motorsykkel.Midt i rommet sto et gammelt bord med støpejernssokkel, og rundt det var det plassert for lengst utrangerte melkefkaskekasser fra Drammen Meieri, og som gjorde tjenesten som stoler. I dette interiør hadde vi møte nesten hver fredag sommeren og høsten 1972.Faste møtedeltagere var alltid de samme , nemlig Tore Ødegaard, Øivind Langeland og undertegnede Mads Jostad, mens Elling Henriksen var påpasselig kaffekoker. Tore, Øivind og  jeg Mads hadde funnet hverandre fordi vi alle var interessert i gamle kjøretøy, og fordi vi hadde sammenfallende oppfatning om at et veterankjøretøy miljø best kunne ivaretas på det lokale plan.På denne tiden var det flere veteranbilentusiaster i Drammen og omegn, som allerede var medlemmer i NVK og NAMK, men den gjengse oppfatning var at disse medlemsskap var nyttige - men utilstrekkelig bl.a. på gund av avstander.Vi mente det var behov for å treffes lett og ofte.Etter hvert som vårt fredagsforum ble kjent, stakk en og annen innom, og jeg husker vi hadde besøk flere ganger av Arild Karlsen, Gunnar Kristiansen øg Øivind Viker.Besøk av andre forekom også fra tid til annen.

petit fours cheesecake På Saga vurderte vi mulighetene for å få dannet en klubb for interesserte i Drammens- området.Vi forhastet oss ikke, og innhentet råd hos de vi kom i kontakt med, blant andre Ingar Evensen og Finn Torgersen, som allerede var etablert i miljøet.Omsider vedtok vi å innkalle til et møte, der alle interesserte kunne komme.Bekjengjørelsen av møte skjedde via jeungeltelegrafprinsippet.Første møte ble berammet til 18 oktober 1972, og møtested var Glassverkets Idrettsforening klubbhus på Åskollen.

pro tech hjelm                         

buss skellefteå stockholm                  Sitat fra Gammelbilposten  nr 1 november 1972   

alice cooper merchandise  

pousada canto da vila                    På dette grunleggende møte deltok følgende

di fm trance forum  

perl binary files                                Tom Becker            Drammen

tips på bra serier                                Martin Giljams       Vestfosseen

charlie boorman sydney to tokyo torrent                                Mads Jostad            Svelvik

sende mat til utlandet                                Øyvind Jørgensen   Drammen

tourist attractions portsmouth                                Øivind Langeland   Drammen

it is so cold jokes                                Ragnar Myhre         Svelvik

seagate external harddisk driver                                Leif Pettersen          Krokstadelva

aparthotel calas de campoamor                                Knut Røed               Drammen

ski kommune no                                Finn Torgeresn        Mjøndalen

pink floyd country song lyrics                                Øivind Viker           Drammen

the book of eli soundtracks                                Jan Tore Wolstad    Hokksund

nikon fx lens                                Tore Ødegaard        Drammen

android list context menu  

the pogues fairytale of new yourk På dette møtet bestemte vi oss for å gå skrittvis fram , og å avholde regelmessige møter fremover.Valg av styre ble utsatt inntil vi vi fikk brakt interessen på det rene, og inntil videre skulle initiativtakerne fungerer som et arbeidsutvalg, med Mads Jostad som møteleder, Øivind Langeland som sekretær og redaktør av Gammelbilposten, og Tore Ødegaard som kaserer.

mac penultimate brow Hade vi hatt betenkeligheter med hensyn til oppslutning , ble disse straks gjort til skamme. Allerede på andre møte var antall frmmøtte fordoblet, og på de neste møtene var vi ca. 40 stk. Plassforholdene begynte allerede å bli kritisk.Det hele fungerte bra, med gode programinnslag film og lysbilder.Dessuten var det hver gang spleis på kaffe boller og wienerbrød.Elling var trofast kjøkkensliter, noe habn fortsattte med i lang tid fremover.Øivind Langeland var en pålitelig ugiver av Gammelbilposten på hvert møte.Dessuten var det ofte gjester utnbys fra i starten.Tydeligvis hadde ryktet om vår aktivitet spredd seg vidt og fort.Jeg kan huske at vi hadde "observatorer" til stede fra både NVK, NAMK, og gammelbilklubben på Jessheim.

clue ordbok torrent Møtevirksomheten utover i 1973 fulgte stort sette samme mønster. I sommermånedene var det flere gode løp og populære utflukter med god oppslutning.

norman bentley ring På første høstmøte hevet det seg sterke røster for å avholde generalforsamling med valg.

rainforest climate change Arbeidsutvalgetfikk i oppdrag å fungere også som valgkomite.

emerald airways brazil Til dette møte var det tidligere bedt om å få innsendt forslag til klubbnavn.Det viste seg at et forslag pekte seg klart ut og fikk hekle 70% av stemmene.Navnet ble altså 

offentlig ro og orden Motorhistorisk Klubb, og vårt snart ettårige bestående med det provisoriske navn Gammelbilklubben hører dermed historien til. Som de fleste vet , fikk klubbnavnet siden tilføyelsen Drammen.

romantic song on guitar  

cennik okien drewnianych  

mest besøkte nettsider Generalforsamlingen ble avholdt  3 oktober, og arbeidsutvalgets forsalg til styre ble enstemmig vedtatt.

roast lamb leg recipe Klubbens første valgte styre, fikk denne sammensetningen.

jillian harris wiki  

chase the dot  

runescape wiki mint                        Formann                : Alf Bryhn

nexus one mobiltelefon                        Nestformann          : Per Gran-Henriksen.

windows star wars easter egg                        Sekretær                 : Bjørn Sand

lyrics morning after dark                        Kasserer                 : Tore Ødegaard

beads jewelry designs                       Styremedlemmer    : Gunnar Kristiansen

phil lynott story of my life                                                       : Ingar Evensen

help lyrics lloyd

hd pinnacle studio Fra venstre: Tore Ødegaard (død), Bjørn Sand, Ingar Evensen (død), Per Gran-Henriksen, Alf Bryhn (død) og Gunnar Kristiansen.

cuando nacio manuel rodriguez Dermed kunne arbeidsutvalget takke for seg, etter å ha fungert ca. ett år

definisjon helse who En spennende og interessant til i klubbens historie var dermed til ende, og det var med glede undertegnede, på vegne av arbeidsutvalget , kunne ønske den nye formannen og styret lykke til med arbeidet fremover.

bluetooth stereo headset htc  

sony vegas capture problem                                                                                      Mads Jostad 

gamespot star trek online free dating site no credit card Fra Burudmoen garasjeanlegg til Norsk Motorhistorisk Senter. Et lite eventyr for ivaretakelse av perioden da Norge kom på hjul

kurdish radio nawa wet myself on purpose Historien bak sentrets tilblivelse og utvikling.

the hurt locker soundtrack Bakrunn for sentret
Våren 2007 presenterte rådmann Jostein Barstad i Øvre Eiker kommune en skisse til et prosjekt med arbeidstittel:
”Drømmen om hjulet” Et opplevelsessenter for 50-60-talls nostalgi med hovedvekt på de velferdsdrømmene folk flest hadde på denne tida. Sentralt i disse drømmene var det en kan kalle demokratiseringen av bilismen.  Bilen ble etterhvert det verktøyet som skulle virkeliggjøre mange menneskers drømmer – om mobilitet og frihet.
Et delprosjekt i dette var å lage et miljø for veteranbilinteresserte i regionen.  Opplevelsessenteret skal tilby presentasjon/lagring, av kjøretøyer, verkstedmuligheter og møtelokaliteter for mennesker med veterankjøretøyer som hobby. Dette miljøet forutsettes også å være en av de ressursene som opplevelsessenteret kan dra veksler på.
”De små gleders vei”. 
Hovedinnholdet i denne delen av  prosjektet er å skape opplevelser gjennom kulturlandskapet i Bingen . Det skal lages en reiserute fra Skotselv  gjennom Bingen , ev, til Sigdal/Flesberg hvor en kan oppleve kvalitetene i dette landskaper gjennom ulike stoppesteder hvor en kan bade, ha en liten picnic,  ligge i ei blomstereng å se skyene drive over himmelen, besøke et gårdstun , i det hele tatt – ”leve sakte”.  
I samarbeid med grunneierne skal det etableres muligheter for de ”små”  opplevelsene , gjerne med ren referanse til 50/60 tallet hvor livet fløt stillere.

plan og bygningsetat oslo Klubbens innvolvering
På et medlemsmøte i Motorhistorisk klubb Drammen våren 2007 ble prosjektet presentert av Erik Dalheim på vegne av Øvre Eiker kommune. Da med en forespørsel om deltakelse. Dette fikk klubbens tilslutning og en fruktbar prosess for utvikling av prosjektet startet opp.

alanis morissette not the doctor chords Størrelsen på senteret ved oppstart.

  1. Arealet er på 11 mål med 3 store garsjebygg, verkstedbygg m/spiserom og 2 kontorbygg. Garsjebyggene er oppført i 1954 på betongfundament. Bygg A er på 730 m2, bygg B på 768 og bygg C på 537 m2. I C-bygget er det innredet lagerdepoer med trapp opp til fellesrom på ca. 145 m2.

dwyane wade torrent Hele arealet er inngjerdet.

resto druid talent tree Samarbeidet med kommunen ble første gang formalisert i vedtak i kommunestyret 19.09.07. I dag har klubben en samarbeidsavtale vedtatt av Øvre Eiker kommunestyre med virkning frem til 20.april 2019.

documentary about hinduism Mål med prosjektet:
- Fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy og de tidsbilder som knytter seg til disse.
- Etablere et opplevelsessenter med universell tilgjengelighet.
- ”Drømmen og hjulet” Perioden fra 1950 og gjennom 60 tallet, gav mange tilgang til mopeder, motorsykler og privatbiler. Denne epoke skal vies spesiell oppmerksomhet.
- Delta med kjøretøyer på ”De små gleders vei”.

svangerskap dag for dag  

pure and simple truth Samarbeidsavtalen mellom Øvre Eiker kommune og Motorhistorisk klubb-Drammen bygger på følgende forutsetninger: 

gates of ivory - Øvre Eiker kommune stiller anlegget på Burud til disposisjon for prosjektets formål. Som eier av området har kommunen ansvar for prosjektets økonomi i en etableringsfase.

mesa de frades  - Kommunen vil bidra til at anlegget tilpasses den bruk prosjektet krever.
 - Motorhistorisk klubb-Drammen tar på seg ansvar for utvikling og drifting av anlegget i tråd   med prosjektets formål.
 - Klubben har ansvar for utleie av bygninger og arealer.

portsmouth fc norge  - Utleieinntekter og inntekter fra eventuelle arrangementer i anlegget skal i sin helhet komme anlegget til gode.
- Klubben gis rett til å disponere 25 % av inntektene i anlegget. Bruken av inntekter ut over dette skal avtales med kommunen.
- Det etableres ei styringsgruppe med 2 representanter fra Motorhistorisk klubb – Drammen og 2 fra Øvre Eiker kommune.
- Det forutsettes at det etableres et revisorbekreftet regnskap for prosjektet. Regnskapsrapportering avtales mellom partene. 

star wars the force unleashed tatooine - Motorhistorisk klubb – Drammen medvirker til opprettelse av opplevelsessenter og               opplevelsestilbud på ”De små gleders veg” innenfor de ressurser klubben rår over.

haakon mette marit Prosjektets drift.
Samarbeidet mellom Motorhistorisk klubb – Drammen og Øver Eiker kommune ivaretas av Styringsgruppen. Gruppen har i dag følgende medlemmer:
Fra Øvre Eiker kommune: Terje Kristiansen, Tone Sørensen med Erik Dalheim som koordinator.
Fra Motorhistorisk klubb – Drammen: Jan Roger Sand Olsen og Arnt Ivar Lund

free download google toolbar Styringsgruppen rapporterer til Øvre Eiker kommune ved rådmann Øyvind Hvidsten

kart til mobil Den daglige drift av sentret ivaretas av klubbens medlemmer. Dugnadsinnsatsen fra medlemmene inn i sentrets utvikling /drift ble i 2011 referert til ca 4000 timer pluss div utstyr, materialer.

alta if wiki

css bullet position                                                                                                         

finn din hund  

royal home hotel apartments                                                                                                                                                              Erik Dalheim

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: picasso photo editing

Kontaktinfo:

baker street song youtube E: fonte di papa

Postadresse:

heat and dust novel Postboks 2193
3003 Drammen