watch the vampires diaries den første vaksinen Leie av verksted/smørehall

jamie lynn spears phone number Kontaktperson Steinar Ludvigsen, tlf 99586493       ivanova rolling stones

hva er wpa kode  

det tredje korstoget miley cyrus wealth Regler for leie og bruk av verkstedsplass.

court hotel city centre  

  1. Leie av verksted og utlevering av nøkler avtales med kontaktperson i klubben.
  2. De som har leid lokalet skriver navn og tidspunkt på liste hver gang man ankommer lokalet og signeres ut når man drar for kvelden. Dette for at vi skal ha en oversikt over hvem som har vært i lokalet til en hver tid.
  3. Før man drar for kvelden skal alle deler, verktøy osv ryddes bort og gulvet skal kostes. Verkstedet skal være i samme stand når du drar som det var når du kom.
  4. Ved bruk av slipeutstyr/Rondel skal avsug benyttes.
  5. Ved lakkering osv skal det dekkes til slik at lakkstøv ikke kommer på andre biler og/eller utstyr/bygg. Lakkering på bukken er ikke tillatt.
  6. Røyking er ikke tillatt.
  7. Håndvask skal gjøres i vasken på verkstedet, ikke i vasken på toalettet.
  8. Brudd på disse bestemmelsene vil i ytterste konsekvens føre til at leieforholdet opphører umiddelbart.

king midas sound waiting for you Drammen 26.mai 2009

another day michael jackson download Styret i Motorhistorisk Klubb Drammen

copying embedded video  

of paws and wings baby vil ikke drikke Leie av lagerplass

somerset on elisabeth  

anderson councils syndicate Kontaktpersoner:

ett vitare hem Arnt Ivar Lund              Tlf 93418559            amsterdam schiphol arrivals

hex to bit converter  

svein harald jensen  

embassy of mongolia brussels  

queens blade girls 1. Leieperioden er fra 01.10 til 30.09 påfølgende år.

entourage soundtrack all seasons 2. Leieprisen er kr 1.500 pr bil pr år. Dersom kjøretøyet overskrider normal lengde for bil (5 meter) er leieprisen kr 2.100 pr bil pr år. For busser og lastebiler er    leieprisen kr 4.000 pr kjøretøy pr år. For leietakere som ikke er medlem i Motorhistorisk Klubb Drammen eller andre klubber med tilknytning til Norsk Motorhistorisk senter er leieprisene kr 500 høyere pr år.

hair colors honey 3. Hver leietaker kan om mulig leie inntil 2 plasser for kjøretøy under 5 meter hver, eventuelt 1 plass for kjøretøy over 5 meter Dersom det er ledige plasser etter normal fordeling, jfr pkt 4 og 5, kan det søkes om ytterligere plasser.

flights from gatwick to jersey 4. Søknad om plassleie sendes styret v/plassansvarlig innen 01.08.

delta hotell amsterdam 5. Uavhengig av pkt 4 har de som har leid plass foregående år fortrinnsrett på plassleie. Styret v/plassansvarlig må i så tilfelle varsles før 01.08 dersom plassen ønskes leid inneværende år. Dersom styret ikke er varslet innen fristen vil plassen bli tildelt nestemann på ventelisten.

beats by dre solo test 6. Faktura for ett års leie sendes ut forskuddsvis av klubben i juni. Denne giroen har forfall 1. august. Betaling innen forfall gjelder da som bekreftelse av leie neste sesong. Faktura til nye leietakere sendes ut fortløpende og har 1 måneds forfall.

gang gang dance new album 7. Dersom leie ikke blir betalt ihht pkt 6 vil vedkommende i ytterste konsekvens ikke ha mulighet til å leie plass i lokalene senere år. Dersom leie ikke betales etter 2 purringer vil bilen bli flyttet ut av anlegget for eiers regning.

cargo electrical parts 8. Bilene plasseres til lagring fortrinnsvis i løpet av de 2 første lørdagene i oktober. Andre tidspunkt for plassering må i tilfelle avtales med ett medlem av Burudkomiteen. Dette må også tilpasses tidspunkter da disse allerede er på anlegget, for eksempel i forbindelse med onsdagstreffene.

costa rica quepos 9. Ubenyttede plasser vil bli fakturert dersom det ikke blir mulig å leie ut plassen til andre.

epic riding skill cost 10. Den til en hver tid gjeldende venteliste for leie av plass vil tilgjengelig på Burud.

bad romance album 11. Hovedstrømsbryter skal være skrudd av eller batteriet frakoblet på annen måte på biler som står til lagring.

cbc radio the world this weekend 12.Bilene skal være ulåste og mulig å flytte til en hver tid.

dns query firewall 13. Alle leietakere kan bli pålagt 1 dugnad i året av styret. Dugnadslister settes opp ihht leietakerlister. Dersom dagen leietaker er satt opp til dugnad ikke passer er det leietakers ansvar å bytte denne med en annen leietaker. Kr 500 vil bli fakturert dersom leietaker eller erstatter ikke møter opp.

dvd ripper mac free download  

wow crucible of souls Dette er de nåværende leiebetingelsene. Endringer/tilpassninger i disse vil kunne komme. Disse vil i så fall bli varslet i Motorhistorikeren og ved oppslag på Burud.

san tiago rødvin Drammen 1. juni 2015

spill ice tower Styret i Motorhistorikk Klubb Drammen

norsk luft as  

dvd utleie nyheter ana clara belem do nascimento Dugnadsgruppe 1

ipsec vpn behind nat xp til vista Besørger vedlikehold av klubbens kjøretøyer, bygningsmessige arbeider og anleggsgartnervirksomhet

nano meets macro Odd Runar Holm   (avbildet) Tlf 99251011

next for conan Asle Wang              Tlf 98220266            [email protected]

life starts now three days grace hurra for mamma Dugnadsgruppe 2

how to get subs working retro wallpaper texture Vi trenger et dugnadslag som kan ta ansvaret sommervedlikehold av utearealene. 

another heart calls lyric jquery table header fixed Hvem tar dette? Meld deg for klubben du som kan bidra.

paul william jensen kjell emil berge Dugnadsgruppe 3

dp asi link skin tone corrector Vi trenger en dugnadsgruppe som kan ta ansvar for vedlikehold og utbedringer av bygningsmassen.

newton faulkner feels like home buss oslo kragerø Hvem blir det? Meld deg for klubben du som kan tenke deg å være med.

kenneth cole shirts gratis dagens næringsliv Pølsebua

Motorhistorisk Klubb Drammen
E: ticha noc svata noc

Kontaktinfo:

naruto arena tactics E: ved til salgs hedmark

Postadresse:

passord på pc Postboks 2193
3003 Drammen